Verksamhetsberättelse för Undenäsbygdens byalag 2023

 • Ordförande                                                         Marcus Rajakallio
 • Vice ordförande                                                Lars Sannö
 • Kassör                                                                 Elisabeth Magnusson
 • Sekreterare                                                         Marita Karlsson
 • Ledamot                                                             Frida Gunnarsson
 • Ledamot                                                             Susanne Wahlborg
 • Ledamot                                                             Malin Bring
 • Ledamot                                                             Eva Evertsson
 • Ledamot                                                             Eva Hagejärd
 • Ledamot                                                             Isac Svanberg
 • Suppleant                                                           Wilma Kjellqvist
 • Suppleant                                                           Isabella Danielsson
 • Aktier onsdag 29 mars där bloggaren Utdelningsjägaren berättade om tips, lärdomar och strategier och hur man kan komma igång som nybörjare. Aktiviteten följdes upp med en studiecirkel i samarbete med Studiefrämjandet.
 • Mindfulness söndag 14 maj där Jessica Hedin från Ängadalens gav en inspirerande föreläsning med goda tips. Dessutom drop- in frukost och tipspromenad i samarbete med ICA Lanthandeln och biblioteket.
 • Zumba 5 oktober med Happylicious dance crew från Tibro. Dryck från Lanthandeln.
 • Yoga 19 oktober med Sara Irenheim från Jordad hälsa.