PRO Undenäs

Välkommen till oss!

Vår uppgift är

att bevaka och ta tillvara pensionärernas intresse,
att genom en aktiv och meningsfylld verksamhet skapa gemenskap och glädje.

PRO-föreningen har regelbundet månadsmöten under vinter, vår och höst. Vid förväntad bra väderlek ordnar vi utflykter i omgivningarna,
i övrigt möts vi i Undenäsgården.

Vi har visst samarbete med PRO-föreningen i Forsvik-Mölltorp och i Karlsborg.
Dessutom deltar vi flitigt i olika arrangemang som ordnas i byn i samarbete med andra lokala föreningar.

Vi välkomnar pensionärer att besöka våra medlemsmöten.

Epost: undenas@pro.se 

STYRELSE

Ordförande – vakant

Margareta Nilsson, kassör

Sekreterare – vakant

Solveig Kjellqvist, ledamot

Lars-Åke Tjernberg, ledamot

Anette Hermansson, ledamot

Lennart Andersson, ledamot

Vi har också en aktivitetsgrupp.