SKYTTEFÖRENINGEN

Årsmöte i Undenäs Skytteförening fredagen den 24/2 – 2017 klockan 19.00.

Fika/förtäring kommer att finnas.

Kontakt: Stefan Gustavsson

e-post: habbe.g@hotmail.com