TIDSKRIFT & LITTERATUR

mjolkbilen-linjen-vikaskogarna-kbg

Undenäsbyggden nr36 2016

Undenäs Hembygdsförening ger varje år ut tidningen UNDENÄSBYGDEN

 Alltsedan 1980 har Ingemar Wikenros årligen försett oss med en tidning av hög kvalitet. Han har själv skrivit många artiklar men också stimulerat andra att skriva ned sina minnen, publicera sin hembygdsforskning, dikter, fotografier och annat med förankring i vår bygd. Tidningens läsare har försetts med kunskap om vår historia och rika kulturliv. Ingemar har under sin tid som redaktör skapat en historisk skattkista, där man i framtiden kan finna kunskap och förståelse för våra förfäders vardagliga liv.
Till sin hjälp i redaktions arbetet har Ingemar haft Margareta Rehnberg.
Margareta och Ingemar har efter 30 år beslutat att trappa ned.
 
Tidningen Undenäsbygden fortlever

Vid årsmötet i mars 2011 dikuterades frågan om tidningens fortlevnad och beslut togs om att bilda en ny redaktion. De tillfrågade ställde sig positiva till att fortsätta arbetet med tidningen Undenäsbygden. Ingemar Wikenros har lovat att medverka åtminstone under första året. Kontakta gärna någon i redaktionen om ni har önskemål när det gäller tidningens innehåll. Möten med intressanta personer,hembygdsforskning, bilder, dikter och annat som gör tidningen intressant för hela Undenäsbygden efterlyser vi.
Det finns ett register över författare som bidragit i de 30 utgivna exemplaren av Undenäsbygden
Det finns också en sammanställning gjord av Margareta Rehnberg över litteratur som behandlar vår bygd.

 
Litteraturförteckning
 
register-for-undenasbygden
uhf_literatur

En historisk skatt att ge bort eller ersätta egna tummade exemplar med en komplett samling av alla utgivna nummer.

Pris 600 kr, vid utskick tillkommer frakt.
Saknade tidigare ex kostar 35 kr .
Kontakt: Roger Hammarström 070-3417843

 

Redaktionskommitte:
Roger Hammarström
Tel 0505-250-11, 070-3417843
E-post lotteberg1@gmail.com
Göran Ekholm
Folke Gustafsson   Epost:folke497@gmail.com
Kent Hellgren
Ingemar Wikenros

 

Arkiv
Undenäs Hembygdsförening äger ett omfattande arkiv. Arkivet förvaras i källaren till det gamla kommunalhuset, numera kallat Undenäsgården, som ligger mitt i Undenäs kyrkby.
I arkivet förvaras många olika handlingar, t ex:Arkivet är öppet i samband med evenemang där hembygdsföreningen deltar, i övrigt på begäran.
– Fotografier från olika delar av Undenäs socken
– Gårdshandlingar från Närlunda, Lindberga, Åna m fl gårdar
– Personarkiv som bildats av Göte Hellman och Sven Lindblad
– Släktforskningsmaterial av Gun-Britt Berg m fl
– Sven Smedbergs och Sven “Trätälja” Johanssons fotosamling
– Konstnärinnan Daga Winborgs skisser och teckningar
– Tidningsurklipp
– Hembygdslitteratur
Arkivet är öppet i samband med evenemang där hembygdsföreningen deltar, i övrigt på begäran.