Styrelsemöte 2024-05-13

§ 1 Mötet öppnades av Markus.

§ 2 Närvarande från styrelsen är Markus, Lars, Marita, Frida, Malin, Elisabeth, Isac och gäst Helena från biblioteket.

§ 3 Till protokolljusterare valdes Malin

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Styrelseprotokoll från april godkändes

§ 5 Hemsidan

Hemsidan Undenas.se är en samlingssida för alla föreningar i Undenäs. Sara Ireheim har tittat på den men det är för mycket arbete att göra om den. Vi beslutade istället att rensa bort gammal info om boende och mat och renodla sidan till att handla om föreningarna och evenemang. Även ”har hänt” tas bort. Malin rensar sidan.

§ 6 Avslutande händelser

 • Familjejuridik med Maria Rolenberg i Undenäsgården 18 april hade 15-talet besökare som var intresserade och ställde många frågor.
 • Tipspromenaden på vårmarknaden hade 33 vuxna betalande och 7 barn.

§ 7 Kommande händelser

 • Vi ska komma ihåg att kontakta SLA inför kommande arrangemang. Även Karlsborg evenemangssidan för att ev komma med på infartsskyltarna.
 • Sommarloppis lördag 27 juli. Tid 10 – 14 och samma priser på platser ute och inne som tidigare. Info på hemsidan och anmälan till Byalagsmailen. De som tar emot försäljarna behöver vara på plats senast kl 8. Ekonomiska tar hand om serveringen, städar köket och lilla salen och ordnar tipspromenad. De får också ta hyran för lilla salen.
 • Karlsborgsveckan v36 och fråga från kommunen om föreningar m fl kan ordna arrangemang. Malin föreslår vandring till Grotteberget. Ev servering av kokt korv med bröd. Markus anmäler det till söndag 8 sept. Det vore fint att kombinera med kultur och titta in i husen på Källebacken och kanske några utvalda föremål. Även hitta någon som kan berätta om platsen. Elisabeth tar med frågan till hembygdsföreningen på torsdag.
 • Marita har fått frågan från Hebbe Sisters om konsert i månadsskiftet nov/dec. Då har vi bokat julmarknad så vi tackar nej.
 • Julmarknad 23 november.

§ 8 Övriga frågor

 • Elljusspåret är i stort behov av underhåll. Helena har hört från kultursamordnare Torbjörn att AME kan hjälpa till om det är stora arbeten.
 • Det är dags att inventera vår del av Västra Vätternleden och komplettera märkning där det behövs. Markus har färg och band. Lars går från Undenäs Missionshus till Troges (nr 10) och Isac går från Troges till Forsvik. Frida går mot Bölets ängar.
 • ”Välkommen till Undenäs”- skylten från Törebodahållet är rutten och bortplockad av Fuchs som tillverkade den. Han kan göra en ny för 3600 kr + moms. Malin beställer det. Vi kompletterar med 4 st tilläggsskyltar som kan hängas under välkomstskyltarna med texten ”Marknad på Lördag”. Förslag att även skylta ”Grotteberget” från Källebacken, det är inte så lätt att hitta upp till utsiktsplatsen. Men osäkert vem som äger marken. Markus frågar kommunen om de kan sponsra skyltar.
 • Nya infoskyltar om Undenäsbygden ska sättas upp av kommunen vid Lanthandeln. Markus och Isac har sett dem i förväg.

§ 9 Bladet

Susanne har sagt till Markus att hon vill avsäga sig arbetet med Bladet. Det program som behövs har blivit så dyrt.

Utgivning av nästa Blad blir 15-16 juni och texter sänds till Eva H senast 27 maj.

Innehåll:

 • Sommarloppis med tid, priser, anmälan på mail och platskarta på websidan – Eva H
 • Familjedag 17 augusti – Helena
 • Närlundafesten i augusti – Frida
 • Hembygdsföreningens sommaraktiviteter
 • Karlsborgsveckan v 36 – Helena och/eller Markus

§ 10 Nästa möte

Torsdag 22 augusti kl 18.45 och Markus ordnar fika

Fika första kvarten så att alla hinner komma

§ 11 Mötet avslutades av Markus

Marita Karlsson                           Markus Rajakallio                                                    Malin Bring

Sekreterare                                  Ordförande                                                               Justeras