Styrelsemöte 2024-02-12

 • Studiecirkeln om aktier som startade förra våren avslutades med en femte träff i januari. Cirkeln har hållits i samarbete med studiefrämjandet som bekostat lokalen. Eva H har samordnat.

§ 6 Kommande händelser arrangerade av Byalaget

 • Årsmöte torsdag 14 mars kl 18 i Undenäsgården. Lilla salen bokas och räksmörgåsar och dryck beställs från ICA. Bedömning ca 25 deltagare inkl styrelsen utifrån tidigare år. Dagordning behöver tas fram. Förslag till verksamhetsberättelse är upprättad och ska kompletteras. Ekonomisk redovisning ska upprättas. Valberedningar är aktiv och har börjat arbeta med förslag till ny styrelse. På årsmötet ska vi ta upp fråga från styrelsen om överlåtelse av resterande pengar 817 045 kr, från försäljningen av missionshuset/Byahuset till Undenäs ekonomiska förening. Ett avtal är tills vidare skrivet om lån. Lånet får inte användas till driftskostnader. Vi ska på mötet även be om förslag på nya idéer till ”Nyfiken på”.
 • Nyfiken på Frigörande dans, torsdag 29 februari kl 18 i Undenäsgården. Deltagaravgift 30 kr. Malin gör affisch och tar emot anmälningar. Juice köps från ICA.
 • Sommarloppis 27 juli, förslag att ha sista lördagen i juli som stående dag varje år
 • Julmarknad 23 nov, lördagen före 1 advent

Så många så möjligt från festkommittén behöver delta på loppis och julmarknad, det går åt många i serveringen och mottagning mm.

Andra aktörer ordnar:

 • Författarafton 11 mars med föredrag om Grönland ordnas av biblioteket. Byalaget medverkar och festkommitten tillfrågas om att ordna fika.
 • Vårmarknad 11 maj vid Lanthandeln och Trollting. Byalaget deltar med tipspromenad, Elisabeth och Eva H.
 • Vinterspring genomförs inte i Undenäs i år. Marie H ska kolla med SOK Unden om Undenästerrängen till sommaren är aktuell. Inget svar ännu.
 • Byafest ordnas i Undenäsgården 16 mars med syfte att samla in pengar till arbetsgruppen Rädda Närlunda hage. Kvällen är fullbokad vilket är väldigt positivt!
 • Påskpyssel på biblioteket 21 mars.
 • Troligen Nyfiken på – Shared reading i april.
 • Midsommarafton brukar hembygdsföreningen ordna fest på Källebacken. Kan finnas intresse av samarbete och ev hålla festen i Undenäs by. Wilma och Marie ska prata med hembygdsföreningen. Inget svar ännu.

§ 7 Övriga frågor

 • Undenäsgården är i behov av underhåll, bl a dränering runt huset. Arkivet i källaren riskerar fuktskador. Hörslingan i stora salen fungerar inte så bra och behöver bytas ut.
 • Örjan och Åke är ordinarie ledamöter från Byalaget i Undenäs ekonomiska förening och Markus är suppleant. Önskemål att vi får ta del av info från föreningen några gånger om året.

§ 8 Undenäsbladet

Nästa blad ges ut helgen 23-25 februari. Texter sänds till Eva H omgående! Eva sänder färdigt textförslag till Susanne onsdag 14 feb. Susanne justerar layout och sänder vidare till direktreklam fredag 16 feb.

§ 9 Nästa möte

 • Årsmötet 14 mars kl 18 i Undenäsgården
 • Styrelsemöte och konstituerande möte måndag 18 mars i Undenäsgården kl 18.45 Isak ordnar fika.

§ 10 Mötet avslutades av Markus