STYRELSE

Ordförande – vakant

Margareta Nilsson, kassör

Sekreterare – vakant

Solveig Kjellqvist, ledamot

Lars-Åke Tjernberg, ledamot

Anette Hermansson, ledamot

Lennart Andersson, ledamot

Vi har också en aktivitetsgrupp.