STYRELSE

Styrelse

Anita Dagmarsdotter, ordförande
Margareta Nilsson, kassör
Börje Hermansson, sekreterare
Sören Andersson, ledamot
Vanja Elofsson, ledamot
Solveig Kjellqvist, ledamot
Lars-Åke Tjernberg, ledamot

Vi har också en hårt arbetande festkommitté.