STYRELSE

Styrelse

Anita Dagmarsdotter, ordförande
Torsten Kindberg, kassör
Börje Hermansson, sekreterare
Vanja Elofsson, ledamot
Solveig Kjellqvist, ledamot
Margareta Nilsson, ledamot
Lars-Åke Tjernberg, ledamot

Vi har också en hårt arbetande festkommitté.