Byalaget 2018 styrelse och kommitté

 

Åke Backlund                         ordf                    22052      0708 34 88 56                       ake.backlund45@gmail.com

Robert Löfstrand                 v.ordf./idrott                       0703 47 71 49                         robert.lofstrand@gmail.com

Marita Karlsson                   sekr                  20523        0706 04 30 92                       marita.karlsson@carlsborg.net

Marcus Wångsén                kassör                                  0703 59 48 82                         marcus@wangsen.se

Elisabeth Magnusson       klubbm.          20521     0725 09 17 74                          e.magnusson@carlsborg.net

Marcus Raiakallio               barn & ungdom              0761 89 14 59                          sotaren72@spray.se

Malin Bring                             asyl                   22005   0722 03 09 19                          malin.bring@gmail.com

Sanna Persson                       ledamot                            0768 99 73 79                          sanna.persson89@hotmail.com

Eva Evertsson                             ”                    20306    0705 39 90 78                           eva.evertsson49@gmail.com

Karolina Löfstrand                 ”                                        0705 23 38 82                           lina.lofstrand@gmail.com

Eva Hagejärd                          ”                        23060    0703 61 78 17                           eh@carlsborg.net

Medlemsavgift

Medlemsavgiften förblir den samma som tidigare, 100 kr för familj och 50 kr för enskild, pg: 79 69 59 – 5Ange namn och adress vid inbetalningen. Tack för att ni stödjer byalaget och dess arbete för Undenäsbygden!

Byalaget Årets utvecklingsgrupp

För några år sedan fick Undenäs byalag utmärkelsen Årets utvecklingsgrupp av Hela Sverige ska leva Skaraborg, bl.a. med motiveringen: “Byalaget har visat detta genom att skapa förutsättningar för människor att mötas. Detta sker bland annat genom att driva en ungdomsgård och att arrangera träffar för företagare i bygden.”

Läs mer