Byalaget 2018 styrelse och festkommitté

 

 

 STYRELSE

Åke Backlund                               ordf                    22052                 0708 34 88 56      ake.backlund45@gmail.com

 Marcus Raiakallio                     vice ordf.                                          0761 89 14 59     sotaren72@gmail.com

Marita Karlsson                          sekr                   20523                 0706 04 30 92      maritakarlsson943@gmail.com

 Robert Löfstrand                      idrott                                                0703 47 71 49      robert.lofstrand@gmail.com

Elisabeth Magnusson             klubbm.ästare  20521            0725 09 17 74      bettanmagnusson71@gmail.com

Karolina Löfstrand                   redaktör                                         0705 23 38 82      lina.lofstrand@gmail.com

Malin Bring                                   hemsidan       22005                 0722 03 09 19      malin.bring@gmail.com

Eva Evertsson                             ledamot                                          0705 39 90 78      eva.evertsson49@gmail.com

Eva Hagejärd                               ledamot          23060                0703 61 78 17      eva.hagejard@gmail.com

Lars Sannö                                     ledamot                                         0708 36 13 67      lars.sanno@outlok.com

Carina Sandin                               ledamot                                         0760 52 13 39      boija56@gmail.com

 

SUPPLEANTER

Per Klingvall                                                             20053                  0738 43 36 08      iklingvall@hotmail.com

 Britta Lüdtke                                                                                           0702 01 8569     bege.ludtke@live.se

Veronica Törnqvist                                                                                0706 08 46 73     familjentornqvist7@telia.com

Anders Hermansson                                                                             0730 80 25 52      anders.hermansson@fmv.se

 

FESTKOMMITTÉ

Elisabeth Magnusson               klubbmästare  20521          0725 09 17 74      bettanmagnusson71@gmail.com

Marie Handfast                                                                                     0703 66 98 87       marie.handfast@hotmail.se

Gunilla Lindberg                                                         20412            0705 21 56 08     gunilla.lindberg@compaqnet.se

Jonna Eklind                                                                                             0737 68 67 01

Vanja Elofsson                                                             20353            0730 79 56 07

Malin Holmén                                                                                         0705 83 80 82

 

 Medlemsavgift

Medlemsavgiften förblir den samma som tidigare, 100 kr för familj och 50 kr för enskild, pg: 79 69 59 – 5

Ange namn och adress vid inbetalningen. Tack för att ni stödjer byalaget och dess arbete för Undenäsbygden!

Byalaget Årets utvecklingsgrupp

För några år sedan fick Undenäs byalag utmärkelsen Årets utvecklingsgrupp av Hela Sverige ska leva Skaraborg, bl.a. med motiveringen: “Byalaget har visat detta genom att skapa förutsättningar för människor att mötas. Detta sker bland annat genom att driva en ungdomsgård och att arrangera träffar för företagare i bygden.”

Läs mer