Byalaget 2017 styrelse och kommitté

 

Åke Backlund                                            ordf               22052            0708 34 88 56                       ake.backlund@carlsborg.net

Robert Löfstrand                 v.ordf./idrott                       0703 47 71 49                         robert.lofstrand@gmail.com

Marita Karlsson                   sekr               20523            0706 04 30 92                       marita.karlsson@carlsborg.net

Marcus Wångsén                 kassör                                  0703 59 48 82                         marcus@wangsen.se

Elisabeth Magnusson           klubbm.          20521            0725 09 17 74                       e.magnusson@carlsborg.net

Marcus Raiakallio                barn & ungdom                    0761 89 14 59                       sotaren72@spray.se

Malin Bring                        asyl/integration 22005        0722 03 09 19                       malin.bring@gmail.com

Sanna Persson                                           ledamot                             0768 99 73 79                        sanna.persson89@hotmail.com

Eva Evertsson                                              ”                20306            0705 39 90 78                       eva.evertsson49@gmail.com

Karolina Löfstrand                 ”                                      0705 23 38 82                         lina.lofstrand@gmail.com

Eva Hagejärd                          ”                23060            0703 61 78 17                         eh@carlsborg.net

Medlemsavgift

Medlemsavgiften förblir den samma som tidigare, 100 kr för familj och 50 kr för enskild, pg: 79 69 59 – 5Ange namn och adress vid inbetalningen. Tack för att ni stödjer byalaget och dess arbete för Undenäsbygden!

Byalaget Årets utvecklingsgrupp

För några år sedan fick Undenäs byalag utmärkelsen Årets utvecklingsgrupp av Hela Sverige ska leva Skaraborg, bl.a. med motiveringen: “Byalaget har visat detta genom att skapa förutsättningar för människor att mötas. Detta sker bland annat genom att driva en ungdomsgård och att arrangera träffar för företagare i bygden.”

Läs mer