Undenäs kyrka är byggt i i rött tegel och gothisk stil.

ÖVERBY DOMARRING

Den största och ståtligaste domarringen i bygden finns vid Överby. Domarringen är från järnåldern och består av nio stora stenar placerade i en ring. Strax öster om domarringen har tidigare stått fyra resta bautastenar. Av dessa återstår idag endast en sten. Fornlämningen ligger vackert på sluttningen nedanför kyrkan.

UNDENÄS KYRKA

På platsen har funnits en kyrka, kanske redan på 1100-talet. Då den gamla träkyrkan brunnit ner genom anlagd eld 1890 beslöt man att bygga en ny kyrka. Det blev en gotisk kyrka av nordisk typ, som invigdes 22 april 1894. Socknen var då fortfarande stor med många invånare. Kyrkan fick därför ursprungligen 1000 sittplatser och var därmed Skara stifts största landsortskyrka.

Kyrkan har något av katedral över sig med rader av granitkolonner mellan skeppen, med gotiska valvbågar och höga fönster. Den kallas därför ibland ”Tivedens domkyrka”.

Så småningom blev befolkningsutvecklingen en annan och kyrkobyggnaden har genom restaureringar 1938 och 1985 anpassats för den verksamhet och de behov som finns idag.

Strax nordväst om kyrkan på kyrkogården finns en häck och ett altare, som visar var den gamla kyrka låg. Bredvid altaret är Erik XIV:s dotter Constantia och hennes man Carl Frankelin begravda. På norra läktaren finns ett litet kyrkomuseum. Här visas bl a föremål från utgrävningen av den gamla kyrkplatsen 1948, t ex en månstenspärla som kan ha tillhört Constantia. Här finns också den äldsta bevarade gravstenen över Måns Joenson i Svanvik, som avled 1598.

KÄLLEBACKEN

Högt uppe på Källebacken ligger hembygdsgården, varifrån man har en storslagen utsikt över sjön Viken ända bort mot bl a Billingen och Kinnekulle. Här finns Granathstugan, ett rekonstruerat soldattorp, hembygdsmuséum, friluftsteater, kolarkoja samt flera andra byggnader. Verksamheten drivs av Undenäs hembygdsförening. Sommartid finns en kaffeservering i den fina miljön .

Vid Källebacken finns också stugby och strövstigar av olika längd (2,5-14 km). En markerad stig leder upp till Grotteberget, som kan erbjuda en ännu mer storslagen utsikt över nejden. Från Källebacken finns också anslutningsleder till Västra Vätterleden.

SÄTRA BRUK

Sätra bruk, eller som det från början kallades Fredriksfors bruk, fick sina privilegier redan 1739. Då fick Jöns Koch lov att anlägga en stångjärnshammare med två härdar. År 1895 tillverkades det sista stångjärnet. Under ett halvsekel därefter förekom tillverkning av gran- och aspmassa i två träsliperier. Sågrörelse bedrevs till 1986.

Från bruket gick tidigare en industribana ned till ångbåtsbryggan vid sjön Viken.

 

HOVET

Hovet är beläget på ett höjdparti norr om Viken. Det gamla odlingslandskapet med ännu öppna betesmarker är ett intressant utflyktsmål med botaniska, kulturhistoriska och landskapsmässiga naturvärden. Här finns ett av landets nordligaste bestånd av bokar. Många av bokarna är mycket gamla och grova.

Från Hovet kan man komma in på ett system av markerade strövstigar med anknytningar till bl a Hökaberget och Sätra bruk.

 

 

 

SVANHULT

Gårdarna i byn Svanhult ligger högt i ett öppet odlingslandskap med hänförande utsikt ut över sjön Unden. Längs Undens strand finns vackra lövskogar, hassellundar och hagmarker med rik flora. Här hittar man bl. a. murgröna, som här har sin nordligaste växtplats i Sveriges inland. Vid stranden finns också en liten löväng, som sköts på gammalt sätt med bl. a. lieslåtter och hamling av träd.

HULTA HAGE

Ett lövträdsområde av hagmarks- och hassellundskaraktär med rik flora.

Backen som går från Hulta hage och ner mot landsvägen utgör strandhaket för övre marina gränsen. Här ligger det s k Högsätet med två domarringar, vardera bestående av nio mindre stenar.

STRÅLESTUGAN

Strålestugan är en gammal spånklädd stuga med torvtak och blyinfattade fönster, som minner om forna tiders bebyggelse i trakten. Huset har fått sitt namn efter Frans Oskar Stråle, som var den siste som bodde i stugan. Den gamla släkten Stråle av Sjöared hade genom ingifte blivit ägare till en del av de egendomar i bygden, som ägts av Erik XIV:s dotter Constantia Eriksdotter. Släkten Stråle dog ut, när Frans Oskar Stråle avled 1933.

I Strålestugan förvarar Undenäs hembygdsförening en mindre del av sina samlingar.

Vid stranden av Edsån finns vindskydd och eldstäder.

Herrgården är förmodligen uppförd omkring 1795. Tidigare omgavs den av två flyglar. Idag har Sätra bruk tre verksamhetsområden, skogsbruk, konferensverksamhet samt produktion av vattenkraft. I byn finns också vandrarhem. Ett system av markerade stigar utgår från Sätra till sevärdheter i grannskapet.

Framför herrgårdsbyggnaden kan man se planterade pelaraspar, som har sitt ursprung i trakten. Mindre bestånd av bok finns också i grannskapet.

 

SKAGA STAVKYRKA

Mellan åren 1137 och 1826 fanns vid Skaga en stavkyrka byggd av upprättstående kluvna furustockar (så kallade stavar). År 1960 uppfördes en rekonstruerad stavkyrka som påminde om den gamla. Denna förstördes helt genom en brand nyårshelgen år 2000. Kyrkan har därefter återuppbyggts. Klockstapeln, som inte drabbades av branden, har tre klockor. Den lilla klockan har ursprungligen tillhört Skaga äldsta kyrka.

På kyrkplatsen finns en offerkälla. Det finns en rad sägner om den gamla offerkyrkan.

Tätt inpå kyrkplatsen ligger Skagagården – bed and breaktfast, kurs-, konferens- och konfirmandgård.

LINDBERGA

Intill Lindberga by finns en kulle, där berget delvis går i dagen. Berget uppvisar strukturer, som visar att det varit föremål för vulkanisk verksamhet, bl a spår efter rinnande lava.

På kullen finns betad hagmark. Den utgör ett vackert inslag i det öppna landskapet närmast byn. Kullen är skyddad som naturreservat.