Det här är Undenäsföreningarnas gemensamma hemsida.
Här hittar du kontaktuppgifter till de olika föreningarna:

EKFOR, UNDENÄS EKONOMISKA FÖRENING: Ordförande Örjan Kjellqvist  orjan.kjellqvist@telia.com

 UNDENÄSBYGDENS BYALAG: Ordförande Åke Backlund   ake.backlund45@gmail.com

UNDENÄS HEMBYGDSFÖRENING: 

UNDENÄS SKYTTEFÖRENING: Stefan Gustavsson   habbe.g@hotmail.com

PRO UNDENÄS: Ordförande Anita Dagmarsdotter   anita@dagmarsdotter.se