EKFOR, UNDENÄS EKONOMISKA FÖRENING:

Ordförande Örjan Kjellqvist

e-post: orjan@provektor.se

STÄMMA TORSDAG 27/4 kl. 18.30 i Undenäsgården. Välkomna!