PRO Undenäs

Välkommen till oss!

Vår uppgift är

att bevaka och ta tillvara pensionärernas intresse,
att genom en aktiv och meningsfylld verksamhet skapa gemenskap och glädje.

PRO-föreningen har regelbundet månadsmöten under vinter, vår och höst. Vid förväntad bra väderlek ordnar vi utflykter i omgivningarna,
i övrigt möts vi i Undenäsgården.

Vi har visst samarbete med PRO-föreningen i Forsvik-Mölltorp och i Karlsborg.
Dessutom deltar vi flitigt i olika arrangemang som ordnas i byn i samarbete med andra lokala föreningar.

Vi välkomnar pensionärer att besöka våra medlemsmöten.

Kontakt: Anita Dagmarsdotter tel: 070 – 329 93 99, epost: undenas@pro.se 

Se styrelsens sammansättning här.

Aktuellt

25 april Samarrangemang med Forsvik-Mölltorp – Elvisprogram
30 maj Utflykt till Hjo
8 augusti 50 år, Jubileumsmiddag

Det här hände nyss
14 mars Årsmöte  Efter förhandlingarna förtäring och
musik av Koltrastarna