Det här är Undenäsföreningarnas gemensamma hemsida.
Här hittar du kontaktuppgifter till de olika föreningarna:

 
 
EKFOR, UNDENÄS EKONOMISKA FÖRENING: Ordförande Örjan Kjellqvist, e-post: orjan@provektor.se

UNDENÄSBYGDENS BYALAG: Ordförande Åke Backlund; ake.backlund@carlsborg.net

UNDENÄS HEMBYGDSFÖRENING: Ordförande Leif Johansson; leif.j@undenas.se

UNDENÄS SKYTTEFÖRENING: Stefan Gustavsson; habbe.g@hotmail.com

PRO UNDENÄS: Ordförande Anita Dagmarsdotter; anita@dagmarsdotter.se