Undenäsgården och Byahuset

För att hyra Undenäsgården, kontakta Solveig Kjellqvist: 070 – 572 01 13 eller 0505 – 203 27

För att hyra Byahuset, kontakta Ann Backlund: 070 – 655 43 67 eller 0505 – 220 52