ASYLGRUPPEN

Gruppen består av ett antal frivilliga som arbetar för att stödja och hjälpa de asylsökande i byn, och förbättra integrationen mellan  fastboende och nyanlända. Gruppen arrangerar bl.a. onsdagscafé i Byahuset med aktiviteter för barn och pingis för vuxna, öppen förskola på Solgläntan tre förmiddagar i veckan och svenskundervisning i Byahuset två eftermiddagar, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vill du vara med är du mycket välkommen att kontakta Maud Ivehorn maud.ivehorn@sv.se eller Malin Bring malin.bring@gmail.com